Wie zijn wij?

niet van toepassing

Historie

In 1996 werd de eerste Stichting Leergeld opgericht, om financiële hulp te geven aan gezinnen die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Dit initatief werd al snel in veel andere steden gevolgd, waardoor inmiddels meer dan 110 Leergeldstichtingen actief zijn in 75% van de gemeenten in Nederland. Vanuit deze stichtingen werken vrijwilligers met grote lokale betrokkenheid. Samen zijn deze stichtingen verenigd in de Vereniging van stichtingen Leergeld in Nederland. In Den Bosch hebben we een landelijk bureau.

De naam van Stichting Leergeld is bewust gekozen. Ten eerste omdat kinderen veel leren door deelname aan sociale activiteiten, en ten tweede omdat de maatschappij ‘leergeld' zal moeten betalen als sociale uitsluiting van kinderen niet wordt tegengegaan.

Leergeld Westerkwartier-Noordenveld

Stichting Leergeld in het Westerkwartier is opgericht op 24 september 2013 en is operationeel vanaf 1 januari 2014. Het werkgebied van deze Leergeld stichting bestaat uit de voormalige gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn. Sinds 1 januari 2016 is de stichting uitgebreid met de gemeente Noordenveld. Vanaf dat moment is de naam gewijzigd in Stichting Leergeld Westerkwartier-Noordenveld.

Wij richten zich ons op kinderen uit gezinnen met geldzorgen. Deze kinderen dreigen door de financiële situatie buiten de boot te vallen als het gaat om binnen- en buitenschoolse activiteiten. Wij zetten ons in voor deze kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Onze missie is dat elk kind kan meedoen. Want nu meedoen is later meetellen in de maatschappij!

Het kan hier gaan om schoolspullen, muziekles of een lidmaatschap bij een sportvereniging. Wij bieden de kinderen een opstapje, waardoor ze toch deel kunnen nemen, kennis kunnen opdoen en vaardigheden kunnen ontwikkelen.

Een team van uitsluitende vrijwilligers zorgt voor de uitvoering en afhandeling van de aangevraagde hulp. Dit, onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de implementatie ervan.
Het huidige bestuur bestaat uit:

Johan Heddema, voorzitter
Peter Wolters, secretaris,
Arjan Dreves, penningmeester
Corrie Oosterwijk, Lid

Dagelijkse leiding

De coördinatoren zijn verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en aanvragen:

Fokje Kooistra
Trynke Fleer

Ondersteund door:

Ineke van Wijk, administratief medewerker

Intermediairs

De kennismakingsgesprekken worden gedaan door onze intermediairs. Zij houden ook contact met de gezinnen en wijzen, waar nodig, de weg naar andere potjes:

Harke

Inge

Ingrid

Ingrid

Janny

Menzo

Mirjam

Suzan

Willie