Doelstelling en beleid

niet van toepassing

Beleid

Stichting Leergeld Westerkwartier-Noordenveld wil zoveel mogelijk kinderen helpen. Gezinnen met minimale financiële middelen (tot 130% van de bijstandsnorm) uit de gemeenten Westerkwartier en Noordenveld behoren tot onze doelgroep. Deze kinderen willen we laten meedoen aan activiteiten bij onderwijs, sport, cultuur of welzijn.

De afgelopen jaren hebben wij het volgende aantal kinderen mogen helpen:
2023: 1000
2022: 921
2021: 656
2020: 544
2019: 533
2018: 513

Wij streven er naar in 2024 1150 kinderen te helpen.

Stichting Leergeld Westerkwartier-Noordenveld wil haar doelstelling bereiken door zich te richten op een drietal strategische subdoelen:

  1. Directe hulpverlening aan kinderen;
  2. doorverwijzing naar en samenwerking met andere instanties/organisaties;
  3. signalering van problemen richting de lokale gemeente(n) en richting de landelijke Leergeld Vereniging.

Naast de strategische doelen die direct gericht zijn op de doelgroep, zijn een viertal instrumentele doelen te onderscheiden die een voorwaarde zijn voor het behalen van de strategische doelen. Het zijn de prioriteiten van Stichting Leergeld Westerkwartier–Noordenveld voor de komende jaren. Het gaat daarbij om:

  1. Het genereren van lokale inkomsten;
  2. bevordering van de lokale naamsbekendheid;
  3. versterking van de interne organisatie;
  4. uitwisseling van good practices met andere Leergeld stichtingen.

Privacy

Stichting Leergeld Westerkwartier-Noordenveld hecht veel waarde aan de bescherming van privacy, ook bij het bezoeken van onze website. De opgenomen foto’s en/of filmpjes zijn allemaal anoniem en met toestemming van de betrokkenen verkregen.

Stichting Leergeld Westerkwartier-Noordenveld is natuurlijk geïnteresseerd in het bezoek van haar site en verzamelt daar informatie over. Bijvoorbeeld over het aantal bezoekers en welke onderdelen het meest bekeken worden. We hoeven daarvoor niets van bezoekers te weten, alles is en blijft volledig anoniem. We gebruiken de informatie alleen om de inrichting van de website en de aangeboden informatie zo goed mogelijk te maken.

Ons volledige beleid omtrent dit onderwerp kunt u hieronder downloaden.

Interne afspraken

Binnen onze stichting wordt jaarlijks het toekenningsbeleid opnieuw vastgesteld.

Daarnaast kennen we een klachtenregeling voor de gezinnen die bij ons een aanvraag hebben gedaan. Verder is er een aannamebeleid en een gedragscode voor onze vrijwilligers opgesteld.