Beleid omtrent ouderbijdrage en schoolreisjes

niet van toepassing

Op 1 augustus 2021 is de nieuwe wet op de vrijwillige ouderbijdrage ingegaan. Kort samengevat komt deze wet erop neer dat uw kind niet meer uitgesloten mag worden van activiteiten die door de school georganiseerd worden zoals excursies, reizen, extra lesaanbod etc. Ook als u de vrijwillige ouderbijdrage niet betaalt mag uw kind meedoen.
Dit geldt voor zowel basis- als middelbare scholen. De school van uw kind hoort u hierover te informeren. Dit kan bijvoorbeeld via de schoolgids.

Een aantal scholen zegt in de financiële problemen te komen door deze nieuwe wet. Volgens de Nederlandse overheid hebben de scholen echter genoeg geld.
Scholen willen heel graag dat ouders de vrijwillige ouderbijdrage wel betalen. Het kan dan ook zijn dat u een herinnering of zelfs een incasso krijgt met de vraag alsnog te betalen. Belangrijk om te weten is dat u dit dus niet hoeft te doen. Ook al betaalt u niet, uw kind mag meedoen.

Voorheen kon u via Leergeld (een deel van) de vrijwillige ouderbijdrage vergoed krijgen. Meestal werd het geld rechtstreeks aan de school betaald. Omdat uw kind nu altijd mee mag doen, ook als de bijdrage niet wordt betaald, heeft Leergeld het beleid aangepast en vergoeden we die kosten niet meer. Leergeld heeft aan alle schoolbesturen in onze regio dit nieuwe beleid toegelicht.

Er kunnen bijzondere situaties zijn waarbij het goed is om met Leergeld te overleggen. Neem gerust contact op met ons, als u vragen heeft hierover.

Wilt u meer weten? Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een brochure uitgebracht over dit onderwerp. U kunt deze hier downloaden.